Diensten

Mijn

Diensten

De diensten van Thuiszorg Karin bestaan uit een zorgaanbod voor cliënten van de coöperatie of door eigen cliënten (de zorgvragers). Hieronder kunt u lezen wat mijn diensten inhouden.

Heeft u vragen of (andere) specifieke verzorging nodig, neem dan contact met mij op zodat we het samen kunnen afstemmen.

De diensten van Thuiszorg Karin bestaan uit een zorgaanbod voor cliënten van de coöperatie of door eigen cliënten (de zorgvragers). Hieronder kunt u lezen wat mijn diensten inhouden.
Heeft u vragen of (andere) specifieke verzorging nodig, neem dan contact met mij op zodat we het samen kunnen afstemmen.
Diensten

Persoonlijke verzorging

Hulp aan cliënten bij het opstaan, eten bereiden en opeten, douchen, persoonlijke verzorging, aankleden en wondverzorging.

Diensten

Verpleging

Intensievere en langdurige verpleging bij bedlegerige personen, wondbehandeling, medicatie toedienen, injecties bij onder meer diabetes, trombose.

Diensten

Ouderenzorg

Hulp en begeleiding bij het langer thuis wonen. Opstellen van begeleidings- en verzorgingsprogramma's. Signalering en rapportage, voorlichting aan familie.

Diensten

Begeleiding individueel

Persoonlijke ondersteuning en begeleiding van cliënten in huis, begeleiding bij ziekenvervoer en/of huisartsbezoek. Vervangende zorg of respijtzorg.

Hart voor de zorgvragers

Met Thuiszorg Karin heeft u altijd hetzelfde vertrouwde gezicht in huis, die u of uw dierbare(n) verzorgt.

Karin is betrokken, liefdevol en betrouwbaar. Zij begrijpt wat er nodig is om kwalitatieve zorg op maat te leveren. Zij gaat respectvol om met de ouderen en is geduldig en begripvol.

Met Thuiszorg Karin heeft u altijd hetzelfde vertrouwde gezicht in huis, die u of uw dierbare(n) verzorgt.

Karin is betrokken, liefdevol en betrouwbaar. Zij begrijpt wat er nodig is om kwalitatieve zorg op maat te leveren. Zij gaat respectvol om met de ouderen en is geduldig en begripvol.

Ondersteuning bij dementie